V průběhu konference je našim cílem vytvořit a v co největší míře multiplikovat dialogický prostor, ve kterém bude možné se věnovat jednotlivým specifickým tématům z dialogické praxe. Z tímto účelem bychom Vás rádi vyzvali k aktivní účasti na konferenci formou facilitace workshopů nebo pracovních skupin. Vaše návrhy je možné předkládat v souladu s podmínkami uvedenými níže.

 

Témata jednotlivých příspěvků vztahujících se k dialogické praxi:

 

 • Péče o duševní zdraví
 • Práce s krizí (environmentální, společenskou, spirituální apod.)
 • (Udržitelné) místní komunity
 • Vzdělávání
 • Aktivismus a sociální hnutí
 • Děti a dospívající
 • Spiritualita
 • Rozvoj přístupu otevřeného dialogu napříč jednotlivými profesemi a oblastmi

 

 

Pracovní skupiny:

 • Cílem pracovních skupin je rozpracovat využití myšlenek a principů dialogické praxe ve specifické oblasti/oboru/kontextu.
 • V průběhu konference bude mít každá pracovní skupina prostor pro celkem 3 setkání (po 75 minutách), který na konci konference využije ke krátké prezentaci svých výstupů.
 • Pro práci v pracovní skupině je doporučeno začlenit jednotlivá témata a myšlenky, které zazní v průběhu konference.
 • Na konferenci bude vytvořeno 5 až 6 pracovních skupin.
 • Prezentacím v pracovní skupině by mělo být věnováno jen minimum času, facilitátoři by neměli využívat prostor skupiny k prezentaci své vlastní práce.

 

Workshopy:

 • Cílem workshopů je rozpracovat specifické téma vztahující se k dialogické praxi.
 • V průběhu konference se workshop bude konat jednou (75 minut).
 • Každý workshop by měl obsahovat rovněž interaktivní část (cvičení, práce v malých skupinkách, prostor pro dialog apod.).

 

UZÁVĚRKA K ZASÍLÁNÍ ANOTACÍ: 31. LEDNA 2022